Resource Identification for a Biological Collection Information Service in Europe

[Home | Publications and References | The Survey | Collection catalogue | Software | Standards and Models]

 

[Alternative character encoding: US/Western European | Central European (ISO 8859-2) | Multilingual (UTF-8)]

Faculty of Natural Sciences, Szczecin University and BioCISE

Workshop "Access to Biological Collection Information in Poland - a European Perspective"

Dziwnówek,"Róza Wiatrów". November 26th-27th, 1999

Workshop Index

List of participants

Malgorzata Bak
Zaklad Paleooceanologii
Instytut Nauk o Morzu
Uniwersytet Szczecinski
ul. Waska 13
71-415
Szczecin
mabak@univ.szczecin.pl

Teresa Bielska
Ogród Botaniczny
Uniwersytetu Warszawskiego
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa
tel. 022-6226646

Lubomira Burchardt
Zaklad Hydrobiologii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Marcelinska 4
60-801
Poznan
tel. / fax 061-8480017

Jaroslaw Buszko
Instytut Ekologii i Ochrony Srodowiska
Zaklad Ekologii Zwierzat
Uniwersytet im. Mikolaja Kopernika
ul. Gagarina 9
87-100
Torun
buszko@biol.univ.torun.pl

Marian Ciaciura
Katedra Taksonomii Roslin i Fitogeografii
Uniwersytet Szczecinski
ul. Waska 13
71-415
Szczecin

Slawomir Florian
Instytut Botaniki
Uniwersytet Jagiellonski
ul. Kopernika 27/2
31-501
Kraków
tel. 012-4210277 wew.23; fax 012-4230949

Barbara Godzik
Instytut Botaniki PAN
ul. Lubicz 46
31-512 Kraków

Jeremi Kolodziejek
Katedra Botaniki
Uniwersytet Lódzki
Lódz

Krystyna Kowalczyk
Zaklad Paleooceanologii
Instytut Nauk o Morzu
Uniwersytet Szczecinski
ul. Waska 13
71-415
Szczecin
krysicka@univ.szczecin.pl

Maria Lisiewska
Zaklad Ekologii Roslin i Ochrony Srodowiska
Instytut Biologii UAM
ul. Niepodleglosci 14
61-713
Poznan

Katarzyna Misiak
Ogród Dendrologiczny
Przelewice 17
tel. 091-5643080, 5643087; fax 091-5643392

Maciej Niedzielski
Ogród Botaniczny PAN
ul. Prawdziwka 2
02-973 Warszawa

Stanislaw Piotrowski
Muzeum Geologiczne
Uniwersytet Szczecinski
Al. Jednosci Narodowej 22a
70-453
Szczecin

Beata Pokryszko
Muzeum Przyrodnicze im. Prof. Wladyslawa Rydzewskiego
Uniwersytet Wroclawski
ul. Sienkiewicza 21
50-205
Wroclaw
tel. 071-3225041; 071-3225044

Piotr Rutkowski
Katedra Ekologii Roslin i Ochrony Przyrody UG
Al. Legionów 9
80-441
Gdansk Wrzeszcz
biopr@univ.gda.pl

Anna Setlik
Muzeum Geologiczne
Instytutu Nauk Geologicznych
Uniwersytet Wroclawski
ul. Cybulskiego 30
50-205
Wroclaw
tel. 071-3201327; fax 071-3201371

Krzysztof Spalik
Zaklad Systematyki i Geografii oslin
Instytu
t Botaniki UW
Al. Ujazdowskie 4
00-478 Warszawa
spalik@bot.uw.edu.pl

Adam Stroinski
Muzeum i Instytut Zoologii PAN
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
tel. 022-6293221; fax 022-6296302

Ewa Susek
Zaklad Paleooceanologii
Uniwersytet Szczecinski
ul. Waska 13
71-415
Szczecin
susek@univ.szczecin.pl

Lucja Swillo
Ogród Dendrologiczny
Przelewice 17
tel. 091-5643080, 5643087; fax 091-5643392

Piotr Szkudlarz
Zaklad Taksonomii Roslin
Instytut Biologii UAM
ul.Niepodleglosci 14
61-713
Poznan

Brygida Wawrzyniak-Wydrowska
Zaklad Paleooceanologii
Instytut Nauk o Morzu
Uniwersytet Szczecinski
ul. Waska 13
71-415
Szczecin
wydra@univ.szczecin.pl

Andrzej Witkowski
Zaklad Paleooceanologii
Instytut Nauk o Morzu
Uniwersytet Szczecinski
ul. Waska 13
71-415
Szczecin
witkowsk@univ.szczecin.pl

Mariusz Zielonka
Slowinski Park Narodowy
ul. Mostnika 1
76-214
Smoldzino
tel. 059-8117509, 8117368


[Workshop index | Scope | Introduction to BioCISE | Presentations | Discussion and conclusions | Participants]

The workshop was organized by Prof. Dr. Andrzej Witkowski, Uniwersytet Szczecinski, witkowsk@univ.szczecin.pl

This page last updated March 09, 2000


© BioCISE Secretariat. Email: biocise@, FAX: +49 (30) 841729-55
Address: Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem (BGBM), Freie Universität Berlin, Königin-Luise-Str. 6-8, D-14195 Berlin, Germany